Ambalajele cu proprietăţi anticorozive VCI (Vapor Corrosion Inhibitor) sunt produse din materiale (plastic, hârtie, carton) tratate cu inhibitori ai procesului de coroziune sau oxidare care este specific materialelor feroase şi neferoase.

În momentul în care piesele sunt ambalate în hârtie sau folie VCI, moleculele anti-coroziune se eliberează în atmosferă şi se transferă pe suprafaţa metalului, formând o barieră protectoare. Această peliculă previne fenomenul de coroziune şi apără suprafaţa metalică timp îndelungat. Sigilarea ambalajelor VCI menţine această atmosferă în care piesele sunt protejate pe toată durata transportului sau depozitării.

Read more

Sunt recomandate mai ales în situaţiile în care, din diferite motive, suprafeţele produselor nu pot fi tratate cu substanţe specifice.
Pentru a avea rezultate, produsele care urmează să fie ambalate trebuie curăţate de amprente (eventual manevrate cu mănuşi) şi în general de reziduuri (apa, praf). Este ideal să fie ambalate imediat dupa ieşirea din producţie.

Produsele VCI sunt aprobate de autorităţile în domeniu: REACH, RoHS, TRGS 615. Nu conţin substanţe interzise, metale grele, şi se conformează inclusiv normelor din fabricile de automotive sau chiar nucleare. Sunt sigure pentru lucrătorii expuşi manevrării lor şi în general pentru mediu, se pot recicla şi chiar refolosi (dacă nu au fost în contact cu diferite uleiuri).
Eliminându-se etapa acoperirii cu uleiuri sau diverse alte soluţii de protecţie, se reduc atât costurile cu materia primă, cu personalul implicat, cât şi timpul alocat procedurii.